• centralbadet.jpg
 • himmelstalundshallen.jpg
 • horsalen.jpg
 • konstmuseet.jpg
 • ldg.jpg
 • masshallen.jpg
 • raddningsstation-kvillinge.jpg
 • raddningsstation-ostrahusby.jpg
 • stadsmuseet.jpg
 • stadsteatern.jpg
 • varmekyrkan-2.jpg
 • varmekyrkan.jpg

Vi skapar attraktiva miljöer i Norrköping

Norrköping är en stad med många fantastiska byggnader och anläggningar. Här finns event- och idrottsanläggningar, service- och nyttofastigheter, konsert- och kongressarenor som alla är till för att Norrköpingsborna ska ha en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Samhälls- och Eventfastigheter äger många av dessa fastigheter.
 
Vårt uppdrag är att underhålla och utveckla dem på ett ekonomiskt och miljömässigt effektivt sätt för att skapa bestående värde och funktionella miljöer för Norrköpings medborgare och besökare.
 
Vi är ett dotterbolag till Norrevo Fastigheter. Läs mer om vårt moderbolag på norrevo.se