• centralbadet.jpg
 • himmelstalundshallen.jpg
 • horsalen.jpg
 • konstmuseet.jpg
 • ldg.jpg
 • masshallen.jpg
 • raddningsstation-kvillinge.jpg
 • raddningsstation-ostrahusby.jpg
 • stadsmuseet.jpg
 • stadsteatern.jpg
 • varmekyrkan-2.jpg
 • varmekyrkan.jpg

Vi skapar attraktiva miljöer i Norrköping

Norrköping är en stad med många fantastiska byggnader och anläggningar. Här finns event- och idrottsanläggningar, service- och nyttofastigheter, konsert- och kongressarenor som alla är till för att Norrköpingsborna ska ha en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Samhälls- och Eventfastigheter äger många av dessa fastigheter. Vårt uppdrag är att underhålla och utveckla dem på ett ekonomiskt och miljömässigt effektivt sätt för att skapa bestående värde och funktionella miljöer för Norrköpings medborgare och besökare.

Felanmälan Pågående upphandlingar

90 000 kvm! Det är den sammanlagda ytan som Samhälls- och Eventfastigheter äger inom Norrköpings kommun.


 • Detaljplan för ny räddningsstation i Skärblacka 2016-04-18

  Detaljplanen för ny räddningsstation i Skärblacka kommer enligt tidplan att vinna laga kraft i augusti 2016. Detta innebär att Samhälls- och Eventfastigheter då kommer att börja projekteringen av den...

 • Vi bygger magasin åt Norrköpings Hamn  2016-03-29

  På uppdrag av Norrköpings kommun kommer Samhälls- och Eventfastigheter att genomföra om- och tillbyggnad av magasin på Händelö 2:1. Totalentreprenör är Almroths Bygg AB.

 • Upphandling för ombyggnad av Hörsalen avslutad 2016-02-19

  Nu är upphandlingen avslutad och följande entreprenörer kommer att genomföra projektet: Byggentreprenör - Almroths Bygg AB, Rörentreprenör - Sandbäckens rör, Ventilation - Ventilationsprojekt, AV- oc...