Norrköpings stadsmuseum

Byggnadsminne och Sveriges första nattklubb – fastigheten med stadsmuseet rymmer många berättelser. Förutom att förvalta och vårda samlingarna är en viktig uppgift för museet att göra kulturarvet intressant för alla Norrköpingsbor. Det gör man genom exempelvis utställningar, stadsvandringar och föreläsningar.

För att levandegöra historien ytterligare får nu restaurang Knäppingen ett ansiktslyft. Vi tar bort tilläggen från senare decennier och lyfter istället fram det mer genuina från 1800-talet.

Uppfördes: Under 1800-talet, blev museum 1981. Senast ombyggd 2011.
Yta: 2 922 kvadratmeter.
Mer information: www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/stadsmuseum/