Färgargården

Färgargården är en del av Norrköpings unika kulturarv och ligger naturskönt vid Motala ström och Åbackarna. Sedan 1939 har detta varit ett färgerimuseum som visar hur en färgarmästare på landsbygden bodde, levde och verkade vid mitten av 1800-talet.

Byggnaderna Stampen och Färgeriet kommer från Dalarna, medan de övriga husen är från Östergötland. Färgerigårdens byggnader ägs och förvaltas av Samhälls- och Eventfastigheter medan föremålssamlingarna handhas av Norrköpings stadsmuseum.

Numera bedrivs ingen museiverksamhet i Färgargården, men där finns ett sommarcafé som håller öppet från maj till september. Det gamla caféet brann ner 2013 men återuppfördes på nytt sommaren 2014, i samma stil men med större yta och bättre bekvämligheter.

Den nya byggnaden som ritats av arkitekten Günter Lange, har byggts som ett passivhus och inretts med toppmodern teknik och golvburen bergvärme. Här finns ett café med 40 platser inomhus och en trevlig veranda med 56 sittplatser.

För mer information eller visning av Färgargården hänvisar vi till Norrköpings stadsmuseums hemsida eller 011-15 26 20.

 

Uppfördes: Byggnader från 1800-talet. Servering återuppförd 2014.
Antal byggnader: 5
Mer information: www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/stadsmuseum/