Mässhallen

Norrköpings kanske mest kompletta idrottsanläggning andas och lever sport, men byggdes ursprungligen för industri- och länsutställningen NU 64. Med sina två rymliga träningshallar och en ishall fyller Mässhallen de f lesta idrottsförbunds krav på hur en sportarena ska vara utformad. Genom en förbättrad fasadbelysning och nybyggd entré är tanken att lyfta arenan ytterligare, och ge ett mer välkomnande intryck.

Tanken är att anläggningen även fortsättningsvis ska erbjuda plats och möjligheter för sportverksamheter på alla nivåer, och uppfylla idrottsförbundens krav. Uppfördes:  Publikkapacitet: 500 personer i A-hall.

Uppfördes: 1964 (angränsande ishallen Stallet byggdes 1992). Senast ombyggd 2009.
Publikkapacitet: 500 personer i A-hall.
Mer information: www.norrkoping.se/kultur-fritid/anlaggningar/