Värmekyrkan

Med sina fyra höga skorstenar och stora vackra fönster väcker Holmens bruks gamla ångpannecentral nyfikenhet. Trots att Värmekyrkan nyligen genomgick en större renovering är dess råa och förbluffande industrimiljö bevarad på insidan. Däremot tillkom en handikappvänlig entré från Holmentorget för att knyta samman fastigheten med Flygeln samt foajé. I den tidigare tomma fastighetsdelen finns numera kontor för Turistbyrån, Upplev Norrköping och Eventfastigheter. Fastigheten är inte färdigutvecklad utan rymmer f ler kontorsplan för ytterligare förädling.

Värmekyrkan erbjuder 600 m2 öppen golvyta på övervåningen och en mindre lokal med bar på nedervåningen. Från att tidigare enbart ha varit en större festlokal finns nu plats för allt från klubbar och marknader, till annorlunda tv-inspelningar och framtida galor.

Uppfördes: 1927. Invigdes som festlokal 2000, genomgick en större ombyggnad 2011.
Publikkapacitet: 600 personer i stora salen och 360 i foajén.
Mer information: www.louisdegeer.se