Räddningsstation Östra Husby

Räddningsstationen i Östra Husby är ett betonghus med matrisgjuten betong på fasaderna.
Stationen är avsedd för både kvinnliga och manliga brandmän, vilket i praktiken innebär exempelvis olika omklädningsrum. Brandmännen har tillgång till träningsrum i fastigheten.

Byggstart: December 2011.
Yta: Ca 650 kvadratmeter bruksarea och 730 kvadratmeter bruttototalarea.
Kapacitet: Plats för två fordon och en utryckningsstyrka med cirka 20-25 personer. De har jour i hemmet och en inställelsetid vid utryckning på cirka 5 minuter.
Mer information: www.rtog.se