Våra fastigheter

Samhälls- och Eventfastigheter äger några av Norrköpings mest välkända fastigheter. Varje fastighet har en förvaltningsplan. Vi har bra kontroll över statusen på våra fastigheter och värnar om fastigheternas bestående värde.
 
Vi är flexibla och åtgärdar fel så snabbt som det är möjligt för att minimera störningar för våra hyresgäster, användare och samarbetspartners. Varje felanmälan registreras i vårt ärendesystem och skickas vidare till berörd servicetekniker. Våra hyresgäster kan när som helst via internet följa sina ärenden och få besked om när de får hjälp.